Kurumsal Yazılım Çözümleri

Gelişen Bilgi Teknolojileri ortamında, artık donanımsal çözümlerin yetersiz kaldığı ihtiyaçlar için Kurumsal Yazılımların sunduğu hizmetlerden faydalanıyor ve müşterilerimize bu çözümleri sunuyoruz.

Varlıkların ve bilgilerin gelişmiş tehditlerden korunmasına yönelik güvenlik istihbaratı ve Sense Analytics

IBM QRadar SIEM, bir ağ geneline dağılmış binlerce aygıt, uç nokta ve uygulamadaki günlük olaylarını ve ağ akışı verilerini birleştirir. Güvenlik suçlarını belirlemek için işlenmemiş verileri normalleştirir ve ilişkilendirir, yanlış pozitifleri kaldırmak, gelişmiş tehditleri ortaya çıkarmak, olağandışı durumları saptamak ve olağan davranışı sağlamak için gelişmiş Sense Analytics motorunu kullanır. Bir seçenek olarak sunulan bu yazılım, IBM X-Force Threat Intelligence yazılımını içerir. Bu yazılım, kötü amaçlı yazılım anasistemleri, istenmeyen e-posta kaynakları ve diğer tehditler de dahil olmak üzere kötü niyetli olması muhtemel IP adreslerinin listesini sağlar. IBM QRadar SIEM ayrıca, sistem güvenlik açıklarını olay ve ağ verileri ile ilişkilendirerek, güvenlik olaylarının önceliklendirilmesine yardımcı olur.

IBM QRadar SIEM:

  • Tehditleri saptamak ve önceliklendirmek için BT altyapısının tamamına ilişkin gerçek zamanlı görünürlük sağlar.
  • Güvenlik analisti arştırmalarının, şüphelenilen olayları ve yüksek olasılığı bulunan sorunları içeren eyleme dönüştürülebilir bir liste üzerinde yoğunlaştırılması için uyarıları azaltır ve önceliklendirir.
  • Ayrıntılı veri erişimi ve kullanıcı etkinliği raporları oluşturarak tehdit yönetiminin daha etkili yapılmasına olanak sağlar.
  • Tesis içinde ve bulut ortamlarında çalışır.
  • Uyumluluğun yönetilmesine yardımcı olmak amacıyla ayrıntılı veri erişimi ve kullanıcı etkinliği raporları oluşturur.
  • Yönetilen hizmet sağlayıcılarının, güvenlik istihbaratı çözümlerini uygun maliyetli bir biçimde sağlamasına yardımcı olmak için birden çok kullanıcı olanağını ve bir ana konsol sunar.